Uppländska Heby första kommunen som inför AST för sjuksköterskor

Uppländska Heby första kommunen som inför AST för sjuksköterskor
Ordföranden för Vårdförbundets avdelning i Uppsala, Monica Hedström Carlsson, är glad över att en kommun nu tecknar avtal om AST. Foto: Ulf Huett.

Hoppas att akademisk specialisttjänstgöring ska göra det lättare att rekrytera till äldrevården.

Vårdförbundets ordförande för avdelningen i Uppsala, Monica Hedström Carlsson, är glad.

– Vad vi vet är Heby den första kommunen i landet som har infört AST:en, säger hon.

Kommunen har gått igenom en omorganisation och då passade Vårdförbundets förtroendevalda på att marknadsföra förbundets idé med en akademisk specialistutbildning inom ramen för anställningen.

Stort behov inom äldrevården

Nu står det så här i avtalet: ”Heby kommun vill delta i arbetet för att lösa utmaningarna för framtidens vård. Ett av de vårdområden där avsaknaden av specialistsjuksköterskor är extra stor är äldrevården. En del i utvecklingsarbetet är att ytterligare höja kompetensen för den hälso- och sjukvård och omvårdnad som ges till brukarna i Heby kommun.”

Så lägger man till att kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare. Monica Hedström Carlsson tror att det här är rätt väg att gå.

– Kommunen har svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor och saknar dessutom sjuksköterskor med specialistutbildning. Att få studera med bibehållen lön tror vi gör att Heby lättare kan konkurrera med andra kommuner om arbetskraften, säger hon.

Hoppas det sprider sig

Heby en liten kommun och i första skedet handlar det om en till två AST-platser per år. Behovet gäller specialistutbildning inom geriatrik och de sjuksköterskor som går utbildningen kommer att erbjudas sådana specialisttjänster.

Monica Hedström Carlsson hoppas att exemplet Heby ska sprida sig.

– Det finns åtta kommuner i Uppsala län. Nu hoppas jag att även andra blir intresserade av att inför akademisk specialisttjänstgöring, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida