Upplevd ohälsa kopplas till cytokiner

Upplevd ohälsa kopplas till cytokiner
Små proteiner, cytokiner, visar på ohälsa även när det inte finns någon påvisbar sjukdom. Foto: Colourbox

Trots att det inte finns någon påvisbar sjukdom upplever en del människor att de har dålig hälsa. En ny doktorsavhandling visar att det ofta finns högre koncentration av cytokiner i blodet hos dem.

Cytokiner är små proteiner som immunförsvaret använder för att kommunicera med olika system i kroppen. I studier vid Centrum för allmänmedicin på Karolinska institutet har man tittat på sambandet mellan självuppskattad hälsa och nivåerna av cytokiner.

Drygt 800 personer ingick i studierna. Majoriteten skattade sin hälsa som god, men 20 procent skattade sin hälsa som dålig. De som upplevde sin hälsa som dålig hade högre koncentration av cytokiner i blodet även om de inte hade någon påvisbar sjukdom. Ju äldre man var, desto starkare var kopplingen mellan cytokiner och upplevd ohälsa. Enligt forskarna kan resultaten till viss del förklara varför vissa personer mår dåligt trots att det inte går att hitta några synliga medicinska orsaker.

Kan leda till nya behandlingar

– Orsakerna bakom upplevd ohälsa är komplex. Våra resultat är en pusselbit som pekar på att en immunologisk obalans kan spela en viktig roll för en del personer. På sikt kan den här kunskapen leda till nya och bättre behandlingsmetoder mot upplevd ohälsa, säger avhandlingens författare Anna Nixon Andreasson.

Men först måste forskarna bland annat förstå vad som kommer först; är cytokinerna primära orsaker till upplevd ohälsa eller är de ett resultat av andra faktorers påverkan? I en liten men väl kontrollerad studie där deltagarna bara fick sova fyra timmar per natt försämrades deras upplevda hälsa gradvis och försämringen var kopplad till ökande nivåer av cytokiner.

– Vi vet rätt väl hur vi ska göra för att få människor att må dåligt. Nu är utmaningen hur vi kan få människor att uppleva sin hälsa som bättre genom att påverka nivåerna av cytokiner. God sömn verkar till exempel vara en viktig faktor för upplevd god hälsa, säger Anna Nixon Andreasson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida