Utbildar i vårdens detektivarbete

Där rättsväsende möter sjukvård behövs kunskaper i forensisk omvårdnad. Det ska en ny utbildning i Kalmar ge.

I höst startar en magisterutbildning i forensisk omvårdnad vid Högskolan i Kalmar. Sedan länge har forensic nursing varit ett universitetsämne i usa och Kanada. Någon bra svensk definition av ordet finns inte.

– Och svenska sjuksköterskor saknar ofta en djupare kunskap och arbetsredskap för det arbetet, säger universitetsadjunkt Kent Stening.

En artikel i Vårdfacket 2003 inspirerade honom att starta utbildningen. Den handlade om en sjuksköterska inom rättsmedicin som bland annat arbetade med just de områden som forensisk omvårdnad täcker in. Kent Stening kontaktade sjuksköterskan och i dag är de kursansvariga för utbildningen tillsammans.

Sista ansökningsdag till utbildningen är den 15 april. De sjuksköterskor som antas kommer bland annat att få läsa kurser som:

  • fyndplatsundersökning och bevissäkring
  • identifiering av offer utsatt för våld i nära relationer eller sexuella övergrepp
  • samarbete med polis, åklagare och privata aktörer
  • vittnessituation och uppgiftsskyldigheter.

www.hik.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida