UTBILDNING. Ännu saknas 200 platser

Trots 120 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor är bristen stor efter indragningarna av flera examensrätter före jul.

Utbildningsdeparte­mentet har beviljat Sophia­hemmets högskola, Ersta Sköndal högskola och Röda korsets högskola finansiering för 40 nya utbildningsplatser vardera.

De totalt 120 nya platserna fyller ändå inte ens hälften av det tomrum som uppstod när Karolinska institutet, ki, i Stockholm och Högskolan i Skövde blev av med sina examinationsrätter för sjuksköterskeutbildningen. Då försvann 190 respektive 130 utbildningsplatser, så fortfarande saknas 200 platser.

– Det här är de anmälningar som har kommit in från intresserade lärosäten och de ärenden som vi har kunnat hantera under den här korta tiden, säger Eva-Marie Byberg, pressekreterare hos högskoleminister Lars Leijonborg.

De 123 personer som hade antagits till ki:s nu inställda sjuksköterskeutbildning, och hade skolan som enda alternativ, står fortfarande på bar backe då de inte kan ta del av någon av de nya utbildningsplatserna.

– Det vore att missgynna dem som har sökt till våra ursprungliga platser och inte kommit in, förklarar Jan Åke Lindgren, rektor på Sophiahemmets högskola.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida