Utbildning. Fler vill bli sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker

1 augusti 2012

Till höstterminen 2012 har 9 597 personer sökt sjuk­sköterskeprogrammets grundutbildning. Hösten 2011 var antalet 9 239, visar statistik från Högskoleverket. Även biomedicinska analytikerprogrammet har blivit mer populärt det senaste året. 719 personer sökte programmet till höstterminen 2012, jämfört med 602 höstterminen 2011. Populärast i båda fallen är Karolinska institutet i Stockholm.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida