Utbildning. Inga fler platser utan pengar från regeringen

Utbildningsministern lovade 700 nya platser på sjuksköterskeutbildningarna. Men utan extra pengar vägrar lärosätena att prioriterajust dessa platser.?

5 september 2012

Att det behövs många fler sjuksköterskor de kommande åren tycks alla vara överens om. Samtidigt verkar satsningen på fler utbildningsplatser gå om intet. Om det inte kommer extra pengar i den budget som regeringen presenterar den 20 september, förstås.?

— Regeringen utmålade det här som en stor satsning för ett år sedan, men har glidit undan när det gäller hur det ska betalas. Vi har inga möjligheter att utöka om vi inte får extra medel för det, säger Kerstin Norén, rektor för högskolan Väst. ??

När utbildningsminister Jan Björklund presenterade sin budget förra hösten utlovades 700 nya utbildningsplatser från 2013. Det skulle betyda att Sverige fram till 2025 skulle utbilda 5 500 fler sjuk­sköterskor.?

Men det visade sig sedan att några extra pengar till detta skulle högskolorna och universiteten inte få. De skulle själva skaka fram de nya platserna genom interna omprioriteringar.??

Nu säger flera av de utbildningsansvariga som Vårdfokus kontaktat att med de generella sparkrav som de drabbas av de närmaste åren är det inte möjligt att skapa fler utbildningsplatser. Snarare kan det bli fråga om att dra ner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida