UTBILDNING. Utreder breddad examen för biomedicinska analytiker

25 februari 2010

Nu är en biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning både mot laboratorieteknik och mot klinisk fysiologi inom räckhåll.?

Högskoleverket har tidigare kritiserat försök till gemensamma utbildningar. Men att skapa en helt ny yrkesutbildning tar tid för då krävs ett uppdrag från regeringen. Nu säger Högskoleverkets chef Anders Flodström att det så länge kan vara möjligt med en tillfällig lösning för att möta den hotande bristen på kvalificerad vårdpersonal. ?

Vårdförbundets Lena Morgan tar med både glädje och lättnad emot beskedet.?

– Det verkar vara en bra lösning. För patienternas skull är det viktigt att tillgången på både biomedicinska analytiker med laboratoriemedicinsk och fysiologisk inriktning säkras kontinuerligt.? ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida