Utlovade utbildningsplatser för sjuksköterskor i farozonen

Utlovade utbildningsplatser för sjuksköterskor i farozonen
Jan Björklund kommer inte att få fler sjuksköterskor utbildade utan extra anslag till lärosätena. Foto: Johan Oedmann

Förra hösten lovade utbildningsminister Jan Björklund 700 nya platser på sjuksköterskeutbildningarna. Men lärosätena får inga extra pengar — och vägrar därför prioritera just dessa utbildningar.

27 augusti 2012

Att det behövs många fler sjuksköterskor de kommande åren tycks alla vara överens om, men samtidigt verkar satsningen på fler utbildningsplatser att gå om intet. Om det inte kommer extra pengar i den budget som regeringen presenterar den 20 september, förstås.

– Vi har begärt extra pengar från regeringen för att kunna bygga ut sjuksköterskeutbildningen med 30 platser eftersom vi har fått underlag från både landstinget och kommunerna som visar att det är brist på sjuksköterskor, säger Kerstin Norén på Högskolan Väst.

Tusentals nya sjuksköterskor

När utbildningsminister Jan Björklund presenterade sin budget förra hösten utlovades 700 nya utbildningsplatser från 2013. Det skulle betyda att Sverige fram till 2025 skulle utbilda 5 500 fler sjuksköterskor.

Men det visade sig sedan att några extra pengar till detta skulle högskolorna och universiteten inte få, utan de skulle själva skaka fram de nya platserna genom interna omprioriteringar.

Inga möjligheter att utöka

Nu säger flera utbildningsansvariga som Vårdfokus talat med att med de generella sparkrav som de drabbas av de närmaste åren så är det inte möjligt att skapa fler utbildningsplatser. Snarare kan det bli fråga om att skära ner.

– Regeringen utmålade det här som en stor satsning för ett år sedan, därefter har man glidit undan när det gäller hur det ska betalas. Vi har inga möjligheter att utöka om vi inte får extra medel för det, säger Kerstin Norén, rektor för Högskolan Väst.

Hon är medveten om att hon intar en tuff attityd, men hävdar bestämt att det inte går att prioritera fler platser på sjuksköterskeutbildningarna på bekostnad av andra utbildningsprogram.

Stockholm vill ha 200 nya platser

Samma sak säger Jan Åke Lindgren, rektor för Sophiahemmets högskola. Där finns heller inga möjligheter till omfördelning av resurser internt.

– Vi måste få mer pengar för att kunna utöka. Vi har en dialog med utbildningsdepartementet och de signaler vi fått är att vi kommer att få nya platser, däremot är det oklart hur många.

Tidigare i år skrev Sophiahemmet, Röda korsets högskola, Ersta Sköndal högskola, Karolinska institutet och landstinget i Stockholm ett gemensamt brev till utbildningsdepartementet med önskemål om att få pengar till sammanlagt 200 nya platser på sjuksköterskeutbildningarna i Stockholmslänet.

Inga löften

Elin Boberg, pressekreterare hos Jan Björklund, säger att lärosätena har ett stort ansvar att prioritera mellan sina olika program och kurser och bör ta hänsyn till studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

På frågan om en satsning inte kräver att extra pengar skjuts till säger departementet att man inte har några besked innan regeringens budget för 2013 läggs den 20 september.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida