Var tredje svensk har högskoleutbildning

31 augusti 2007

Sverige ligger på fjärde plats inom OECD när det gäller andelen högskoleutbildade, enligt Högskoleverkets årsrapport. Av svenskarna mellan 25 och 64 år har 35 procent sådan utbildning. Kanada (45 procent), USA och Japan ligger före. Också när det gäller andelen av BNP som går till högre utbildning inklusive forskning belägger Sverige fjärdeplatsen, men USA, Sydkorea och Kanada spenderar avsevärt mer än Sveriges 1,8 procent.
www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida