Vårdförbundet: Det behövs fler kombinationstjänster

Klinisk examination och lärare som arbetar både i vården och på högskolan är Vårdförbundets förslag till bättre vårdutbildningar.

– Vi har drivit frågan om fler kombinationstjänster i fler år. Det är viktigt att den utvecklingen fortsätter, både för vården och för utbildningarna. Det vore bra om den så kallade befattningsutredningen fick ett tilläggsuppdrag att utreda detta, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Hon pekar också på arbetsgivarnas ansvar för att den verksamhetsförlagda utbildningen fungerar bra, inte minst att den utvecklas också i kommunerna. Regeringen kan stödja utvecklingen genom att ge öronmärkta pengar för detta ändamål samt ge högskolor och universitet i uppdrag att utveckla samverkan med kommunerna och landstingen.

Handledarnas roll är viktig. Anna-Karin Eklund vill att de ska få möjlighet att utvecklas.

– Men det är också viktigt att yrkesutövare själva väljer att vara handledare. Det stärker den akademiska identiteten och utvecklar kunskapsområdet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida