Vill inspirera barn och unga att forska

31 augusti 2007

Den 28 september lånar landstinget i Kalmar ut Ewa Idvall till en högstadieklass – hon ska berätta om sin forskning om smärtlindring. Att »låna en forskare« är en del i Forskarfredag, ett projekt som eu-kommissionen tagit initiativet till.

– Det ska bli så kul att få träffa de här ungdomarna. Smärta är ju något allmängiltigt som de flesta har upplevt, och några av dem som är med har säkert blivit opererade eller på något annat sätt upplevt mer smärta än vanligt.

Ewa Idvall är forskningshandledare i landstinget. Hon tycker att det är bra att hon som sjuksköterska får möjlighet att delta i Låna en forskare:

– Jag tycker det är viktigt att visa att också sjuksköterskor forskar; att det inte är något som bara är förbehållet läkare, till exempel.

Forskarfredag genomfördes för första gången 2005. I år genomförs evenemang på elva orter. De som deltar får vara med om experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, utställningar, vetenskapskaféer och på många andra sätt möta forskare. Ett inslag är en teckningstävling för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år. De ska fantisera fram en bild av sig själva som forskare.

– Det ska bli intressant att se resultatet. Är det fortfarande gamle Einstein som gäller, eller har bilden blivit modernare? undrar Ewa Idvall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida