Akutröntgen blev flerfaldig fördröjd

Läkaren ordinerade akut datortomografi men när röntgenavdelningen undrade om undersökningen kunde skjutas upp gick sjuksköterskan med på det.

Den 81-åriga kvinnan kom till akuten lätt medvetandesänkt och med en vänstersidigsvaghet efter att plötsligt ha blivit frånvarande och fått svårt att tala. Hon behandlades sedan tidigare för förmaksflimmer med pacemaker och läkemedel. ?

Eftersom läkaren misstänkte att patienten hade fått en stroke ordinerade hon en akut skiktröntgen. Fyra timmar senare, det vill säga strax före midnatt, flyttades patienten till en vårdavdelning där fortlöpande kontroller skulle göras. Ytterligare fyra timmar senare ringde en sjuksköterska från röntgenavdelningen och frågade om kvinnans dator­tomografiundersökning kunde vän­taeftersom de hade mycket att göra på röntgen. Avdelningssjuksköterskan gick med på det och kvinnan röntgades inte förrän klockan elva dagen därpå. En kraftig hjärnblödning konstaterades och patienten avled en månad senare. Hennes make anmälde avdelningssjuksköterskan till Ansvarsnämnden. Han undrade varför hans fru fick vänta på röntgenundersökningen i 15 timmar när man misstänkte en blödning och visste att hon behandlades med Waran.

Sjuksköterskan skrev att den sjuksköterskestrejk som pågick innebar att trycket var hårt på röntgen. Den röntgensjuksköterska som ringde och undrade om den beställda akuta undersökningen kunde vänta hade hänvisat till kvinnans ålder och prognos, skrev sjuksköterskan till nämnden. Hon hade gått med på att vänta eftersom patienten inte hade försämrats under natten. ?

Läkaren hade bedömt att datortomografin skulle göras akut och inte dagen därpå. Sjuksköterskan var inte behörig att agera som hon gjorde utan borde ha rådgjort med jourhavande läkare, skriver nämnden. Även om hon följde fastställda ordinationer och övervakade patienten under natten är hennes handlande inte acceptabelt. Hon får därför en erinran (hsan 2008/3479:b6).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida