Utredda fall

Anhöriga fick ge sprutor – kommun kritiseras

Flera sjuksköterskor i en kommun i Småland lät anhöriga ge smärtlindrande injektioner till en patient som vårdades hemma. Nu kritiseras kommunen av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Patienten vårdades i hemmet i livets slutskede. Enligt anmälan föreslog en sjuksköterska att en anhörig som saknar vårdutbildning skulle ge läkemedel till patienten akut under en helgnatt. Den anhöriga hade inte fått några utförliga instruktioner men kände sig pressad att utföra uppgiften mitt i natten. Under dagtid hade en annan anhörig, som är legitimerad sjuksköterska, gett patienten sprutorna.

Egenvårdsbedömning saknas

Ordinationen på läkemedelslistan visar att läkaren på sjukhuset därifrån patienten skrevs ut gjort bedömningen att ansvarig sjuksköterska skulle ge injektioner för att lindra eventuell smärta och oro när det behövdes. Ivo anser att det betyder att läkaren bestämt att injektionerna skulle göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och att det inte funnits någon bedömning om att egenvård var ett alternativ.

Missa inte det senaste från Vårdfokus – prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ivo skriver i sitt beslut att läkemedelshantering endast kan överlåtas på anhöriga, oavsett vilken utbildning de har, om det finns en egenvårdsbedömning. Ivo anser inte att det går att slå fast vilken av flera inblandade sjuksköterskor som bär ansvaret och kritiserar därför själva kommunen för att det inte säkerställts att vårdpersonalen följt gällande rutiner.

Smärtlindring dröjde

Upprinnelsen till händelsen var att anhöriga tyckte att det tog för lång tid för hemsjukvården att komma när patienten hade ont och var i behov av smärtlindring den sista tiden i livet. Den delen av klagomålet har Ivo inte tagit ställning till, uppgifterna om hur lång tid det tog innan patienten fick smärtlindring går isär.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-36463/2018-17

SOSFS

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmäna råd, SOSFS 2011:9, sjätte kapitlet första paragrafen, ska vårdgivaren ”eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS säkerställa att verskamhetens personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet”. 

Enligt patientsäkerhetslagens tredje kapitel, första paragrafen, ska vårdgivaren ”planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls.”

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida