Utredda fall

Barn fick vänta 85 minuter på ambulans efter allergisk reaktion

Barnet hade stora nässelutslag, klåda och svullnad efter att ha ätit en nöt — ändå dröjde det nästan en och en halv timme innan ambulansen var på plats. Nu kritiseras en sjuksköterska för att ambulansuppdraget fick för låg prioritet.

25 september 2020

Det var i slutet av förra sommaren som ett litet barn fick en kraftig allergisk reaktion efter att ha ätit en nöt. Barnets mamma ringde SOS Alarm och beskrev att sonen fått stora nässelutslag i ansiktet, hosta och ont i munnen. Andningen bedömdes vara normal för tillfället. SOS-operatören rådgjorde med sjuksköterska och beslut fattades om att skicka en ambulans med prioritet två, det vill säga att tillståndet bedöms som akut men inte livshotande.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Efter 49 minuter kontaktade mamman på nytt SOS Alarm. Det visade sig att ingen ambulans hade skickats, på grund av resursbrist. Barnet var då kraftigt försämrat med ökade utslag, tilltagande hosta och tät andning. Ambulans larmades med prioritet ett och anlände 1 timme och 25 minuter efter det första samtalet.

Ambulansjournalen visar att barnet hade hög puls och snabb andningsfrekvens samt försämrad blodcirkulation. Under färden till sjukhus gavs adrenalin och tillståndet förbättrades snart.

Vårdgivaren anser att SOS-operatören och sjuksköterskan gjorde rätt som gav ambulansuppdraget prioritet två, med tanke på att det vid första samtalet framstod som att andningen var normal och att det endast handlade om nässelutslag.

Vid samtalet gnydde barnet, vilket bidrog till att operatören och sjuksköterskan bedömde att andningen var normal. Samtidigt konstaterar Ivo att barnets andningsfrekvens aldrig räknades, och understryker att det är viktigt att ha ett så bra beslutsunderlag som möjligt för att kunna göra korrekta bedömningar.

Läs också: Man med misstänkt covid nekades ambulans

Sjuksköterskan har i efterhand insett att det fanns flera fallgropar som borde ha undvikits. Larmoperatören var stressad och fokuserade på att få bekräftat att vald prioritet skulle kvarstå. Sjuksköterskan är självkritisk och menar att det hade varit bättre att själv lyssna på barnet och ställa följdfrågor kring andning och medvetande.

Sammantaget anser Ivo att sjuksköterskan prioriterade ambulansuppdraget för lågt med tanke på risken för att patienten skulle kunna utveckla ett livshotande tillstånd under väntan på ambulans. Ivo anser därmed att patienten inte fått en sakkunnig och omsorgsfull vård.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-34349/2019-27

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida