utredda fall

Barnmorska kritiseras för dokumentationsbrister

Efter att ha granskat ett 30-tal patientjournaler riktar Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, kritik mot en barnmorska för flera brister i dokumentationen.

20 augusti 2019

Ivo anser att journalerna är svårlästa eftersom det saknas stödord till inskrivningsanteckningarna. Dessutom har provsvar dokumenterats bristfälligt. Blodprov har tagits, men eftersom de inte är korrekt dokumenterade framgår det inte om de faktiskt är utförda.

Barnmorskans arbetsgivare anser dock att hon utfört sitt arbete som förväntat och att det inte har funnits risk för patientsäkerheten. Ivo har även haft samtal med barnmorskan själv och ser inte att det finns anledning att ifrågasätta hennes yrkesutövning i övrigt.

Ärendet avslutas därför med kritik mot barnmorskans journaldokumentation.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-31214/2017-25.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida