Utredda fall

Blev hemskickad – födde prematurt barn i badrummet

Den gravida kvinnan skickades hem med svåra smärtor och fick lugnande besked hela vägen trots kräkningar och en blödning. Till slut föddes det prematura barnet i hemmet. Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg kritik mot en barnmorska och en läkare.

Kvinnan väntade sitt första barn och var gravid i vecka 26+4. Hon hade redan på morgonen varit i kontakt med förlossningsavdelningen och uppgett en molande värk som förvärrats under helgen. Barnmorskan som tog emot samtalet trodde att smärtan kunde bero på patientens tidigare kända foglossning. Patienten fick lugnande besked och råd om vila och smärtlindring. Men problemen tilltog och till slut fick kvinnan komma in för en kontroll.

Ny läkare tog över

På sjukhuset kopplades fosterljudsövervakning in och en läkare kontrollerade vitala parametrar samt livmodertappen som var opåverkad.  Det fanns inget som tydde på att värkarbetet hade startat, i stället misstänktes smärtan bero på en urinvägsinfektion. Läkaren ordinerade värkhämmande läkemedel samt smärtlindring och skrev att patienten eventuellt kunde gå hem senare.

Därefter tog en ny läkare över patientansvaret. Denne beslutade att skicka hem kvinnan utan att göra en ny undersökning och trots att ingen av de insatta åtgärderna hjälpte. I stället hänvisade läkaren till vad kollegan tidigare kommit fram till; nämligen att kvinnan förmodligen hade foglossning och kunde skickas hem efter att urinvägsinfektion uteslutits.

Födde i badrummet

På vägen hem kontaktade patientens partner förlossningsavdelningen två gånger och uppgav nytillkomna symptom som kräkningar och vaginal blödning. Men de fick fortsatt lugnande besked. Väl hemma gick det hela mycket fort och kvinnan förlöste det prematura barnet ensam i badrummet medan hennes partner parkerade bilen.

Enligt parets anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, utfördes hjärt-och lungräddning i omkring en kvart innan ambulanspersonal kom till undsättning. Barnet överlevde.

”Värkarbete är ett av förlossningsvårdens viktigaste områden att kunna differentiera och i det här fallet hade enkla undersökningar och frågor sannolikt förändrat utgången”, skriver Ivo i sitt beslut.

Allvarliga symtom

När det gäller barnmorskans agerande påpekar Ivo att smärta och blödning är allvarliga symtom vid prematura graviditeter. Även om det handlade om telefonrådgivning borde barnmorskan rimligtvis ha kunnat ställa nödvändiga frågor för att skilja på värkarbete och foglossning.

Barnmorskan får kritik för sin telefonrådgivning till partnern, som inte anses uppfylla patientsäkerhetslagens krav på en sakkunnig och omsorgsfull vård.

Läkaren som skickade hem kvinnan utan att göra en ny undersökning får samma typ av kritik från Ivo.

Diarienummer hos Ivo: 8.2—31223/2017-25

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida