utredda fall

Brast i undersökning av patient som ramlat

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar en ambulanssjuksköterska som inte tog med en patient till sjukhus efter att denne ramlat och fått hjärnskakning. Såväl journalföringen som undersökningen på plats var bristfällig.

Händelsen anmäldes till Ivo av en närstående till patienten, som hösten 2018 ramlade och slog i ansiktet i asfalten och fick en sårskada i huvudet. Enligt anmälan ska patienten ha varit okontaktbar och osammanhängande i sitt tal efter olyckan.

Ambulanssjuksköterskan som kom till platsen la om såret, gjorde en översyn av patienten och tog vitala parametrar. Enligt ett yttrande från sjuksköterskan framgick det inte på plats om patienten hade varit medvetslös eller om det fanns andra symtom som visade att det behövdes akut hälso- och sjukvård. Enligt sjuksköterskan ska patienten ha avböjt att följa med ambulansen för vidare vård.

Vid ett vårdbesök några dagar senare visade det sig att patienten hade fått en hjärnskakning, som lett till trötthet, koncentrationssvårigheter och minnespåverkan.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Enligt Ivo framgår det inte i det granskade underlaget om sjuksköterskan gjorde en fullständig undersökning vid olycksplatsen, i enlighet med rådande riktlinjer. Därmed går det inte att säga om det fanns tillräckligt med information för att kunna bedöma patientens vårdbehov. Det finns heller ingen dokumentation som stödjer sjuksköterskans uttalande om att patienten avböjt sjukhusvård.

Myndigheten bedömer därmed att patienten inte fått en sakkunnig och omsorgsfull vård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ivo kritiserar även ambulanssjuksköterskan för brister i journalföringen. Från olyckstillfället fanns det en journal upprättad, men den innehöll endast patientens namn, tid och datum samt larmorsak. Enligt patientdatalagen ska en journal alltid innehålla alla tillgängliga och väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-40822/2019-27

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida