Brist på neonatalplats tvingade ut gravid på riskfylld ambulansresa

Brist på neonatalplats tvingade ut gravid på riskfylld ambulansresa
Ambulansresan tog 2,5 timmar i snöstormen. Arkivbild: Anders Olsson

Led av allvarlig havandeskapsförgiftning och behövde förlösas inom kort.

21 januari 2014

Trots risken för krampanfall skickades patienten iväg på en 2,5 timmar lång ambulansresa i snöstorm. I strid mot riktlinjerna låg hon dessutom ensam i patienthytten under hela resan.

Nu kritiserar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, landstinget i Jönköping för bristande patientsäkerhet. Även ambulanssjuksköterskan och ambulanssjukvårdaren får kritik för att ingen fanns tillgänglig hos patienten under resan.

Patienten vårdades på kvinnokliniken på länssjukhuset Ryhov, när symtomen blev värre. Ansvariga läkare gjorde bedömningen att hon snart skulle behöva förlösas. Havandeskapsförgiftning, preeklampsi, kan snabbt utvecklas till det livshotande tillståndet eklampsi med krampanfall.

Då hon endast var i 33:e graviditetsveckan kunde barnet behöva en plats på neonatalavdelningen efter förlossningen. Eftersom avdelningen var full beslutades att patienten skulle skickas till Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Ivo kritiserar landstinget på en rad punkter som rör resan där både kvinnan och barnet utsattes för onödiga risker. Allvaret i patientens tillstånd underskattades enligt myndigheten, CTG-kurva på barnets tillstånd togs inte direkt inför resan, överrapportering skedde till fel sjukhus och ambulanssjuksköterskan satt i styrhytten i stället för bak hos patienten.

Diarienummer: 9.2-42474/2011-34.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida