Bytte inte handskar??

Iförd samma handskar öppnade sjuksköterskan lådor, gick ut och ini rummet och lade en tamponad i såret under operation. Det påstår patienten som drabbades av en svår streptokockinfektion.?

Sjuksköterskan assisterade då en 35-årig kvinna opererades på vårdcentralen för en igensatt talgkörtel. Läkaren skrev sedan ut penicillin men bad kvinnan att bara ta det om hon fick feber eller värme i såret. Patienten förvissade sig om att medlet gick att ta även under amning. ?

Natten därefter vaknade kvinnan med frossa, hög feber och hon kräktes. Dagen därpå åkte hon till vårdcentralen och fick tamponaden i såret utbytt. Hon talade om att hon hade hög feber och frossa men fick enligt sin anmälan rådet att avvakta med att börja ta tabletterna. Hon började ändå ta medicinen men blev bara sämre. Dagen därpå träffade hon en annan läkare som bytte ut hennes penicillin. Kvinnan gick direkt till apoteket, hämtade ut läkemedlet och tog en tablett.??

På hemvägen ringde hon vårdcentralen och frågade om hon kunde ta tabletterna samtidigt som hon ammade. Läkaren sa att det inte gick och uppmanade henne att genast sluta amma. Eftersom hon inte märkte någon förbättring ringde 35-åringen tillbaka till vårdcentralen. Den sjuksköterska som svarade uppmanade henne att söka akut på sjukhuset om hon hade frossa. Det visade sig att hon hade en svår streptokockinfektion i såret och hon blev inlagd en vecka. ?

Patienten anmälde ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal på vårdcentralen till Ansvarsnämnden och läkare nummer två eftersom hon flera gånger under sina besök hade berättat att hon ammade. ?

Kvinnan skriver att hon redan under operationen hade tänkt: »Ska man inte vara mer försiktig och hygienisk när man skär i en patient?« Hela tiden då hon låg på britsen med ett öppet sår hade sjuksköterskan gått ut och in i rummet, tagit fram kompresser ur lådor och petat i såret iförd samma handskar. Anmälaren upplevde henne som mycket stressad. Sjuksköterskan blev avbruten flera gånger och en kollega meddelade att en hel familj med misstänkt streptokockinfektion satt utanför och väntade. ??

Ansvarsnämnden nöjde sig med att hämta in yttrande från läkaren. Han skrev att han inte hade fått information om att kvinnan ammade. Det fick han reda på först då hon ringde efteråt. Han ansåg att hon hade varit opåverkad och afebril vid besöket och han hade förutom läkemedelsbytet ordinerat odling, trots strikta regler att inte ta odlingar, skrev han.??

Nämnden skriver att det är en brist att läkaren inte frågade kvinnan om hon ammade men konstaterar att vissa landsting använder det aktuella läkemedlet vid bröstinfektioner hos penicillinallergiska mödrar om barnet är fullgånget trots att det inte är rekommenderat i Fass. I övrigt nöjer sig nämnden med att konstatera att de lokala rutiner som verksamhetschefen har beslutat om är tillfredsställande (hsan 2009/1269:b2).?

Kommentar: Inga frågor om följsamhet
– Ingen kan kontrollera om det var som anmälaren skrev, men varför skulle hon ljuga om det? Jag tycker att Ansvarsnämnden ger henne ett väldigt luddigt svar, kommenterar rikshygiensjuksköterskan Kerstin Mannerquist vid Smittskyddsinstitutet.

– Nämnden konstaterar att de hygienföreskrifter som finns på vårdcentralen är sjukvårdsområdets hygienrutiner från 2007 med tillägg 2009 och revidering på grund av »den nya influensan«, och att de är tillfredsställande. Men man skriver inte ett ord om följsamheten. Det är lite märkligt, att de finns är ju helt ointressant om de inte följs. Det självklara vore väl att kontrollera det.

– Om de, som här, uppenbarligen inte följer basala hygienrutiner och dessutom är stressade är det inte konstigt om patienterna blir infekterade vid besök i vården, säger Kerstin Mannerquist.

Läkaren skriver i sitt yttrande att han ordinerade odling »trots strikta regler på akutmottagning att inte ta odlingar«.

– Det är en oerhört märklig regel. Men jag känner igen det, vi får många telefonsamtal från vårdcentraler som inte är pigga på att odla, för det kostar pengar. Och häromdagen var jag på en vårdcentral där en läkare sa att det inte går att följa alla föreskrifter. Vi måste få en praxis.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida