Ensam distriktssköterska fick täcka upp för nio kolleger

Ensam distriktssköterska fick täcka upp för nio kolleger
Plötsligt upptäckte personalen på äldreboendet att alla sjuksköterskor var på kurs. Arkivbild: Colourbox

När samtliga nio sjuksköterskorna inom kommunens äldreomsorg åkte på kurs lämnades ansvaret över till en ensam distriktssköterska. Övrig personal på kommunens äldreboenden hade inte informerats om att de skulle vara borta.

31 januari 2013

Sjuksköterskorna hade på eget initiativ lämnat över ansvaret till distriktssköterskan på en hälsocentral. Men äldreomsorgschefen hade godkänt deras frånvaro. Ändå fick inte övrig personal veta något i förväg.

Under en hel dag saknade kommunens äldreboenden tillgång till patienternas journaler och läkemedel.

Händelsen, som inträffade i i en mindre kommun i Västerbotten i augusti, är nu anmäld av kommunen till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida