utredda fall

Fick inte hjälp att följa prövotidsplan

Sjuksköterskan försökte följa prövotidsplanen — men bollades mellan olika vårdinstanser och fick inte hjälp att komma tillrätta med sitt läkemedelsberoende. Ivo ville dra legitimationen, men HSAN ger sjuksköterskan en chans till.

Sjuksköterskan borde få sin legitimation indragen eftersom hon inte följt den prövotidsplan som var uppgjord, anser Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Men HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, anser att sjuksköterskan har gjort vad hon kunnat och avslår Ivo:s begäran.

Beroende av läkemedel

Det var 2015 som en treårig prövotidsplan fastställdes för sjuksköterskan. I bakgrunden fanns en långvarig och svårbehandlad psykiatrisk sjukdomsbild, men sjuksköterskan hade också hamnat i ett beroende av läkemedel som bland annat skrivits ut av specialisttandläkare och efter en operation. Sjuksköterskan själv har hävdat att hon inte missbrukar, utan enbart har tagit de läkemedel som hon fått förskrivna.

I prövotidsplanen stod det bland annat att sjuksköterskan skulle upprätta en behandlingsplan tillsammans med behandlande läkare, lämna drogtester regelbundet och skicka in egna yttranden till Ivo var sjätte månad.

Bollades mellan mottagningar

Men det visade sig bli svårt. Sjuksköterskan bollades mellan flera olika mottagningar, fick vänta på läkarkontakt och hänvisades gång på gång vidare i vården. Trots att hon informerade handläggaren på Ivo om sina svårigheter beslutade de att skicka en begäran till HSAN om att legitimationen skulle dras in. Ivo menar att sjuksköterskan förnekat sitt missbruk och att hon inte ska få behålla legitimationen eftersom hon inte följt planen.

Men HSAN har gjort en noggrann utredning av sjuksköterskans journaler och hennes egna yttranden och kommit fram till att hennes uppgifter om långa väntetider och svårigheter att få vård stämmer. Det har helt enkelt inte varit möjligt att uppfylla kraven i prövotidsplanen.

HSAN anser därför att det är för tidigt att bedöma om legitimationen ska dras och att det finns positiva åtgärder som sjuksköterskan vidtagit som talar för att hon kan komma tillrätta med sina problem under resten av prövotiden. HSAN avslår därför Ivo:s begäran om att legitimationen ska dras in.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida