Utredda fall

För tidigt födda isolerades i samma rum som smittad

Region Skåne saknade tillräckligt med enkelrum. Därför isolerades ett tvillingpar på neonatalavdelningen på sjukhuset i Kristianstad tillsammans med ett annat nyfött barn som bar på multiresistenta bakterier. Den ena tvillingen fick dessutom bröstmjölk från modern till det smittade barnet.

22 januari 2018

– Jag anser att vården har utsatt både mig och mina barn för fara, skriver mamman till tvillingarna i ett klagomål till inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I mars förra året föddes hennes tvillingar, en dotter och en son, i vecka 28. Barnen vårdades på neonatalavdelningen vid Centralsjukhuset i Kristianstad. Efter en dryg månad visade det sig att ett tredje barn som vårdades i samma rum var bärare av multiresistenta ESBL-producerande bakterier.

Enligt ett yttrande från Vårdhygien informerades en sjuksköterska om provsvaret och att barnen skulle isoleras i olika rum. Men det dröjde ytterligare fyra dagar innan tvillingarna separerades från det smittade barnet.

Att det dröjde så länge förklarar den ledningsansvarige överläkaren med att det saknades både lokaler och personal. Det tar dock Ivo ingen hänsyn till. I hälso- och sjukvårdslagen står det att där det bedrivs vård ska det också finnas den personal och de lokaler som krävs för att god vård ska uppnås. Ivo anser därför att vårdgivaren inte har gett personalen förutsättningar att arbeta patientsäkert och minska risken för smittspridning.

Dagen efter att tvillingarna hade fått fel rum upptäckte mamman att den bröstmjölk som hon gav ett av barnen inte kom från henne själv utan från det smittade barnets mamma. Vem som var ansvarig för förväxlingen har Ivo inte lyckats reda ut. Men vårdgivaren kritiseras för den bristande ID-kontrollen och för att inte ha uppfyllt hälso- och sjukvårdslagens krav på god kvalitet och god hygienisk standard.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-19232/2017-12.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida