Fyra varnas för bältesläggning

Personalen lade flickan i bälte då hon i besvikelse över ett löftesbrott började sparka.

På grund av suicidtankar och planer att ta sitt liv lades den 15-åriga flickan in för frivillig vård. När hon på kvällen ville åka hem bedömdes hon av en specialistläkare som fann att kraven för konvertering till tvångsvård var uppfyllda. Han skrev ett vårdintyg och ordinerade extravak. ?

På morgonen lades flickan i bälte i en timme och femton minuter efter tumult med en av vårdarna och under dagen fick hon en tablett Stesolid 5 milligram. Men vid eftermiddagens läkarbedömning skrevs vårdintyget av. Flickan ansågs sakna självmordsplaner, vara i sitt normaltillstånd, och fick åka hem. ?

Hon polisanmälde skötaren för misshandel, men förundersökningen lades ner då utsikterna att nå resultat bedömdes som obefintliga. ?

Flickan anmälde också skötaren till Socialstyrelsen för att ha sparkat henne och lagt henne i bälte utan lagstöd. Hon anmälde dessutom skötaren och en av hans kolleger, en sjuksköterska, och en underläkare till Ansvarsnämnden. ??

Av Socialstyrelsens utredning framgår att patienten inte litade på extravaket. Hon blev lovad att få ett annat vak men då planerna ändrades började hon skrika och sparka skötaren på benet. ?

Han sparkade tillbaka och släpade 15-åringen genom korridoren till två andra skötare som hjälpte till att lägga henne i bälte, skrev Socialstyrelsen. Efter tre kvart kom en sjuksköterska in i rummet en kort stund och en halvtimme senare släpptes patienten upp ur bältet. Hon upplevde, enligt Socialstyrelsen, händelsen som en våldtäkt och misshandel. ?

Ansvarsnämnden skriver att alla anmälda brustit flagrant i sin dokumentationsskyldighet. Det går inte att avgöra om flickan lades i bälte före eller efter det att sjuksköterskan hade kontaktats och ord står mot ord om vad som hände. ?

Personalen borde ha kunnat hantera situationen utan att tillgripa bältesläggning, anser nämnden och ger skötarna var sin varning. ?

Sjuksköterskan får också en varning. Både för sin knappa dokumentation och för att hon förlitade sig på information av skötarna och inte gjorde en egen bedömning. Läkaren varnas för att hon godkände bältesläggningen per telefon i stället för att göra en egen bedömning, och för att hon dröjde med både dokumentation och kontakt med specialist för ställningstagande till intagningsbeslutet (HSAN 2009/1542:B6). ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida