Granskning hittade 40-tal utan legitimation

Granskning hittade 40-tal utan legitimation
Arbetsgivaren måste bli snabbare att följa upp att nyexaminerade verkligen fått sin legitimation, anser Ivo.

Ivo riktar kritik mot att sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor anställts utan behörighetskontroll.

Sammanlagt 39 personer i Skåne och Blekinge har anställts utan att ha legitimation eller ett särskilt förordnande. Det visar en granskning som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, gjort i region syd under perioden den 1 juli 2013 – 1 juni 2014.

  • I Skåne handlar det om tio läkare och tre sjuksköterskor.
  • I Blekinge är det 25 personer, varav 22 finns inom yrkena sjuksköterska, barnmorska, röntgensjuksköterska och sjukhusfysiker.
  • Även Kronoberg har granskats, men där fann man ingen som anställts utan legitimationskontroll.

I flera av fallen handlar det om sjuksköterskor och barnmorskor som inte hunnit få sin legitimation från Socialstyrelsen efter examen, men som ändå anställts. Vårdfokus har tidigare berättat om problemen med långa handläggningstider på Socialstyrelsen.

– Men vi har inte utrett orsakerna närmare eller tittat på om det fått några konsekvenser för patientsäkerheten, utan vi kan bara konstatera att det finns brister i kontrollen av legitimation både vid nyanställning och vid förlängningar av anställningar, säger inspektören Malin Peterson vid Ivo.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida