Utredda fall

Ivo vill dra in legitimation för grov oskicklighet

En sjuksköterska i södra Sverige tog bort hudförändringar utan formell kompetens och utan att uppföljning gjordes. Nu vill Ivo att hennes legitimation ska dras in av HSAN på grund av grov oskicklighet.

Bakgrunden är klagomål från både läkare och patienter. Sjuksköterskan driver en egen mottagning där hon enligt anmälan diagnostiserar och behandlar hudförändringar som om de vore kosmetiska när de i själva verket kan vara premaligna eller i värsta fall maligna. 

Vid en oanmäld inspektion som Ivo gjorde förra året upptäcktes brister så stora att mottagningen förbjöds att bedriva någon vidare behandling.

Missa inte det senaste från Vårdfokus – prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sjuksköterskan hävdade att hon fått sin kunskap om hudförändringar genom kurser och självstudier. Hon förklarade också att hon inte förde journal eftersom hon ansåg att behandlingarna till stor del var att betrakta som egenvård. Hon skickade inte vävnadsprover på borttagna hudförändringar till analys. Ibland hänvisade hon patienter till läkare på vårdcentral för bedömning. 

När hon tog bort hudfläckar begärde hon inte några skriftliga läkarbedömningar utan det var upp till patienterna att berätta om tidigare undersökningar och ingrepp. Läkemedlen hon använde förskrevs av en läkare som var en bekant och granne. Läkaren träffade inte patienterna och gjorde ingen genom bedömning av dem. Sjuksköterskan dokumenterade inte heller när läkemedel gavs till en patient. 

Ivo skriver att sjuksköterskan visat sig uppenbart olämplig att utöva sitt yrke när hon gjorde medicinska bedömningar utan kompetens och att hon hanterat både läkemedel och dokumentation på ett mycket bristfälligt sätt. 

Enligt Ivo har patienterna utsatts för potentiellt stora risker på grund av att borttagna hudförändringar inte har skickats på analys eller följts upp på annat sätt. Det gör att allvarliga diagnoser kan missas. Ivo finner det också anmärkningsvärt att sjuksköterskan inte vetat om att hon är skyldig att föra patientjournal. 

Ärendenummer hos Ivo: 3.6.1-41601/2019-7 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida