utredda fall

Kritiseras för felaktig diagnos om missfall

Patienten fick veta att hon hade fått missfall, men avböjde medicinsk behandling som skulle påskynda förloppet. Några månader senare visade det sig att hon var fortfarande var gravid. Nu kritiseras en barnmorska och en läkare för den felaktiga diagnosen.

I början av december 2017 skrevs patienten in hos mödravårdscentralen. Hon väntade sitt första barn, och bokades in på en ultraljudsundersökning för att fastställa ungefärlig tid på graviditeten.

Vid undersökningen kunde barnmorskan inte se något foster. Hennes tolkning var att graviditeten hade avstannat, varpå patienten fick besked om missfall både muntligt och skriftligt. En tid hos läkare bokades in för ett uppföljande ultraljud och bekräftelse av missfallet.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

En knapp vecka senare träffade patienten läkaren, som utan kompletterande undersökning erbjöd en medicinsk behandling för att påskynda missfallet, vilket patienten avböjde. Några månader senare gjordes en ny ultraljudsundersökning, då konstaterades att hon var gravid med ett levande foster.

I sin anmälan skriver patienten att hon mådde dåligt under och efter graviditeten, och har behövt bearbeta händelsen med hjälp av psykolog. Hon har tänkt mycket på att det var hennes beslut att avstå medicinsk behandling som räddade barnet till livet. Hon uppger även att hon har oroat sig för om barnet har påverkats av att rekommendationerna kring mat, dryck och mediciner inte följdes under perioden efter beskedet om missfallet.

I den internutredning som vårdgivaren gjorde efter anmälan konstateras att berörd personal inte har följt rutinerna, vilka säger att två ultraljud ska genomföras av läkare innan missfall kan fastställas som diagnos.

Ivo bedömer att barnmorskan har brustit i sin yrkesutövning. Enligt myndigheten bör en ultraljudsoperatör vara ytterst försiktig i sina uttalanden när det inte finns några synliga hjärtrörelser, särskilt i ett tidigt skede av graviditeten.

Även läkaren kritiseras, för att utan egen kontroll ha godkänt barnmorskans bedömning och sedan erbjudit medicinsk behandling för att påskynda missfallet. ”Förutom att den ställda diagnosen var felaktig medförde förfarandet även att patienten fick felaktig information, vilket inte var en god vård”, skriver Ivo.

Ivo anser att varken läkaren eller barnmorskan har utfört sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-30140/2019-17

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida