Utredda fall

Kvinna med sepsis nekades ambulans

SOS Alarm och en sjuksköterska kritiseras av Ivo efter att en ung kvinna nekats ambulans. Dagen efter larmsamtalet visa det sig att patienten drabbats av sepsis och infektion i en hjärtklaff.

Inspektionen för vård och omsorg bedömer att sjuksköterskan som tog larmsamtalet har brustit i sin handläggning och att SOS Alarm inte har uppfyllt patientens behov av en god vård.

Den unga kvinnan bor i Västerbotten och ringde 112 en natt i april förra året. Hon hade blivit hänvisad dit av 1177 och berättade att hon hade insjuknat sex dagar tidigare.

Tyckte patienten lät bra

Hon beskrev bland annat feber, värk, att hon var förvirrad och att fingertopparna blivit blåfärgade. Hon svarade nekande på frågan om hon hade andnöd. Kvinnan berättade också att hon som barn genomgått en hjärtoperation.

SOS-sjuksköterskan bedömde att patienten själv kunde beställa en sjukresa och att det inte var nödvändigt med ambulans eftersom patienten svarat redigt på frågorna och inte verkade vara desorienterad. SOS Alarm står i efterhand fast vid att handläggningen och bedömningen av larmsamtalet var korrekt utifrån de riktlinjer som fanns vid tidpunkten för händelsen.

Fick hjälp av en vän

Patienten hade drabbats av sepsis och infektion i en hjärtklaff. Enligt anmälan argumenterade kvinnan i 17 minuter med SOS Alarm för att få en ambulans innan hon gav upp. Nästa dag kom en vän till lägenheten och såg då att något var allvarligt fel och att hon måste få hjälp akut.

Ivo anser att SOS Alarm inte har uppfyllt patientsäkerhetslagens krav på en sakkunnig och omsorgsfull vård. Någon med tidigare hjärtsjukdom, långvarig feber och blå fingertoppar borde ha fått ambulanshjälp. Därför har vårdgivaren brustit i ansvaret att säkerställa patientens behov av trygghet och säkerhet i vården, skriver Ivo i sitt beslut.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-37489/2019-16

Patientsäkerhetslagen

6 kapitlet 1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida