Utredda fall

Patient fick för lite syrgas

Sjuksköterskan på äldreboendet var stressad och kontrollerade inte hur mycket syrgas patienten skulle ha enligt läkemedelslistan. Nu kommer kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Patienten på äldreboendet var under syrgasbehandling på grund av kronisk respiratorisk insufficiens, det vill säga att kroppen inte upprätthåller normala blodgaser.

Var stressad

Enligt ett yttrande från arbetsgivaren till Ivo var sjuksköterskan stressad vid tillfället och sökte därför information på fel ställe när hon skulle administrera läkarens ordination.

Sjuksköterskan utgick från en läkaranteckning från sjukhuset där det stod att patienten behövde två liter syrgas per timma. Men på den aktuella läkemedelslistan stod det att patienten skulle ha tre liter syrgas per timma.

Läs fler utredda fall

Ivo konstaterar att ordinerad dos alltid ska kontrolleras i läkemedelslistan och att sjuksköterskan brutit mot gällande regler.

Fick feber

I anmälan till Ivo finns det också klagomål på den omvårdnad och behandling som gavs när patienten på äldreboendet fick feber. Men här har sjuksköterskan agerat korrekt genom att kontakta läkare direkt när patienten fick feber och när febern återkom dagen därpå, skriver Ivo i sitt beslut.

Diarenummer hos Ivo: 8.2-8307/2016-15

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida