Patient isolerad i över ett år för att skydda personalen

Patient isolerad i över ett år för att skydda personalen

Men att avskilja en patient av arbetsmiljöskäl är inte tillåtet enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

10 februari 2014

Var fjärde timme, dygnet runt, öppnar personalen på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö den inspektionslucka som finns i dörren in till patientens rum för att se att allt är väl med honom. I rummet finns en väggfast säng, ett bord, en tv, några hyllor och inte mycket mer.

Ett år och tre månader

Här har patienten vistats i över ett år och tre månader, sedan hösten 2012, helt avskild från övriga patienter och i strid mot lagen.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har vid flera tillfällen haft anledning att granska patientens vårdmiljö och är starkt kritisk till att mannen, som bland annat lider av Tourettes syndrom, hållits isolerad så länge.

Avskiljning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, får bara ske om det är nödvändigt för att skydda andra patienter eller om patienten är så aggressiv och störande att vården av medpatienterna försvåras.

Max åtta timmar

Enligt huvudregeln får isoleringen ske under maximalt åtta timmar. Bara om det finns synnerliga skäl får patienten hållas avskild längre tid, exempelvis om patienten gjort allvarliga och upprepade försök att skada medpatienterna.

Men enligt Ivo finns det ingenting i patientens journaler som ger täckning för att patienten skulle ha gjort sig skyldig till något sådant. Enligt vårdgivaren har patienten inte en enda gång varit våldsam mot medpatienterna.

Snarare verkar det som att man i förebyggande syfte valt att isolera patienten för att skydda personalen. Och det är inte tillåtet enligt LPT.

Ivo kräver nu att vårdgivaren senast den 28 februari svarar på vilka åtgärder som görs för att bryta isoleringen.

Diarienr: 8.5-38991/2013

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida