Regeringen: vårdgivarna måste lyssna på patienternas klagomål

Regeringen: vårdgivarna måste lyssna på patienternas klagomål
Regeringen vill att den informationen från de klagomål som kommer till Inspektionen för vård och omsorg tillvaratas ordentligt.

Inspektionen för vård och omsorg får nytt uppdrag: se till att patienternas klagomål får vården att bli bättre.

Regeringen vill att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ser till att kommuner, landsting och patientnämnder samverkar så att klagomål från patienter och deras närstående leder till förbättringar. Patienterna är ofta de enda som har inblick i och har följt hela vårdförloppet och kan därmed bidra med viktig information till vården, resonerar regeringen.

– Med det här vill vi höja kvaliteten, arbeta mer förebyggande och därmed också förbättra för patienterna, säger hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Det nya uppdraget bygger bland annat på Klagomålsutredningen (SOU 2015:14), där det konstaterades att Ivo i högre grad behöver ta till vara information från de klagomål som patientnämnderna hanterar.

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med företrädare för patientnämnderna och i samråd med företrädare för kommuner och landsting och andra berörda organisationer. Uppdraget ska redovisas till socialdepartementet senast den 1 juni 2016.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida