utredda fall

Riskerar legget efter att ha gett intagna narkotika

En sjuksköterska på en anstalt gav narkotikaklassade läkemedel till flera intagna utan läkarordination. Sjuksköterskan höll sig länge undan Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, men myndigheten yrkar nu på indragen legitimation.

29 april 2020

Sjuksköterskan började jobba på anstalten i början av 2017. Bara drygt ett halvår senare framkom det vid en årlig kvalitetsgranskning att det inte förekom dubbelsignering vid narkotikahantering, vilket vårdgivaren hade som krav.

Ytterligare några månader senare larmade en sjuksköterska på en annan anstalt i samma verksamhetsområde om att det fanns brister i den nyanställda kollegans arbete. Efter närmare kontroll framgick det att sjuksköterskan hade slarvat med hälsoundersökningar, brådskande remisser hade inte hanterats, medicintider hade ändrats och mediciner lämnats ut utan läkarordination.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

”Smusslades” vid mottagningen

Kriminalvårdens regionalt sjukvårdsansvariga ansåg att det fanns patientsäkerhetsrisker och att sjuksköterskan behövde hjälp att strukturera upp verksamheten.

Om någon hjälp sattes in framgår inte av Ivo:s utredning. Däremot fortsatte problemen. Bland annat upplevde anstaltens vakthavande befäl att det smusslades vid mottagningen, intagna stod och knackade på sjuksköterskans dörr vid upprepade tillfällen.

Ingen läkarordination

Efter det påbörjades en omfattande utredning. Sjuksköterskan själv kallades till samtal men dök aldrig upp, och avslutade kort därefter sin anställning vid Kriminalvården.

Utredningen visade att sjuksköterskan hade iordningställt narkotikaklassade läkemedel i dosetter till intagna på anstalten, utan vare sig dokumenterade bedömningar, journalanteckningar eller ordinationer i läkemedelsmodul. Ingen konsultation hade vid dessa tillfällen skett med anstaltens konsultläkare. Det fanns lösa papper med minnesanteckningar, liknande ordinationer, skrivna av sjuksköterskan själv.

Sjuksköterskan hade inte skrivit in alla leveranser från apotek i förbrukningsjournalen och hade dessutom förvarat flera olika narkotikaklassade läkemedel i medicinburkar utan datum, och dessutom på skrivbordet istället för i läkemedelsskåp.

Vill dra in legitimationen

När utredningen var klar Ivo-anmälde Kriminalvården sjuksköterskan, som då hade bytt arbetsplats. I drygt 1,5 år begärde myndigheten utan framgång att sjuksköterskan skulle yttra sig om Kriminalvårdens anmälan. I det yttrande som till sist kom in skriver sjuksköterskan att det var ett dåligt samarbetsklimat på anstalten där det förekom härskartekniker och mobbning. Sjuksköterskan ska ha tagit till sig en del av synpunkterna, men menar att kritik ofta riktades mot en utan någon förklaring.

Ivo anser att sjuksköterskan har försvårat utredningen av sin yrkesutövning genom att under lång tid hålla sig undan, vilket i sig är i strid med bestämmelserna i patientsäkerhetslagen. Dessutom bemöter sjuksköterskan i sitt yttrande inte någon av de uppgifter som framkommer i anmälan.

Utifrån Kriminalvårdens utredning konstaterar Ivo att det finns stora och allvarliga brister i sjuksköterskans yrkesutövande, och yrkar på att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, i första hand drar in legitimationen, alternativt beslutar om en treårig prövotid.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-19240/2018-34.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida