Sjuksköterska får inte skylta med sin yrkestitel

Sjuksköterska får inte skylta med sin yrkestitel
Sjuksköterskan får inte skylta med sin yrkestitel i det alternativmedicinska företag som hon driver.Arkivbild: Mostphotos

En sjuksköterska som jobbar både på en skola och på ett alternativmedicinskt företag får omfattande kritik av Ivo. 

Skolsköterskan kritiseras för bristande journalföring och måste ta bort sin yrkestitel från det alternativmedicinska företagets hemsida.

Upprinnelsen till kritiken från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, är en förälder som reagerade på att skolsköterskan inte verkade kunna hålla isär sina roller i elevhälsan och det alternativmedicinska företag som hon driver. Enligt föräldern rekommenderade skolsköterskan höga doser D–vitamin till barn, 2000–4000 enheter per dag, med hänvisning till videosajten Youtube. Det är långt över Livsmedelsverkets rekommendation på 400 enheter.

Brister i journalföringen

Vid ett besök på skolan fann Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, flera brister i journalföringen. Bland annat noterades hälsoundersökningar och vaccinationer på lösa klasslistor och i journalerna fanns uppgifter om personer i barnets omgivning som inte behövdes för att ge eleven en god och säker vård.

När det gäller skolsköterskans dubbla roller uppgav hon själv att hon klarar av att hålla isär dem och att rådet om D–vitamin var av ”huskurskaraktär” i en diskussion med en ur personalen.

Yrkestiteln måste raderas

Ivo kräver nu åtgärder som säkerställer att uppföljning och kontroll av hälsoundersökningar och vaccinationer sker patientsäkert.

Vidare måste sjuksköterskan ta bort uppgiften om att hon är legitimerad barnsjuksköterska från företagets hemsida. Enligt Ivo är detta vilseledande information, då företaget inte anses syssla med hälso- och sjukvård.

Alternativmedicinska behandlingar

På företagets hemsida erbjuds kinesiologi och kraniosakral behandling mot bland annat smärta och ”levande blodanalys” som påstås kunna avslöja näringsbrist, nedsatt leverfunktion och risk för blodproppar. Företaget gör även hälsoanalyser med kontroll av blodtryck, blodsocker, Hb samt en fullständig kolesterolmätning.

När Vårdfokus besöker hemsidan står sjuksköterskans yrkestitel fortfarande kvar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida