Utredda fall

Sjuksköterska frias från sex av sju påstådda misstag

En sjuksköterska på ett sjukhus i Stockholm anklagas av chefer och kolleger för att ha gjort en rad olika misstag i vården av patienter. Men eftersom det saknas dokument som styrker påståendena väljer Ivo att endast kritisera sjuksköterskan för en av sju händelser.

Chefsläkaren på sjukhuset anmälde sjuksköterskan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att hon ska ha utgjort en fara för patientsäkerheten. Bifogat i anmälan fanns sju avvikelser som sjuksköterskan sägs ha varit involverad i.

Men enligt Ivo går det bara att styrka att sjuksköterskan gjorde fel i samband med att ett dropp innehållande ett potent läkemedel skulle sättas på en patient. Infusionen sattes med för hög dropphastighet, vilket Ivo kritiserar henne för.

För de övriga sex avvikelserna har myndigheten däremot inte kunnat fastställa vad som verkligen har hänt. Bland annat anklagas sjuksköterskan för att ha gett sondmat utan att följa rutinerna på avdelningen, hon ska ha blivit påkommen med att ha lämnat luftbubblor i två infarter på en central venkateter och vid flera tillfällen brustit i ”observation, kontroller och dokumentation”.

Klagades på hennes kroppsspråk

Sjuksköterskan själv kan bara påminna sig två av händelserna. Till Ivo har hon sagt att hon aldrig fick kännedom om avvikelserna, varför hon heller kunde bemöta dem. Hon har berättat att hon kallades till ett möte där man tog upp att hennes kolleger hade blivit ledsna över hennes kroppsspråk och minspel. Däremot sades inget om att hon skulle ha misskött sitt arbete.

Hon informerades av arbetsgivaren om att hon kunde bli omplacerad eftersom hon inte ansågs klara arbetet avdelningen. När sjuksköterskan vägrade stängdes hon av från arbetet. Senare sa hon självmant upp sig.

Vid en inspektion på kliniken framkom det att sjuksköterskan hade kommit från en annan avdelning där de hade haft många samtal om hennes avvikande beteende. På frågan varför man inte hade upptäckt hennes bristande kompetens tidigare svarade chefssjuksköterskan att vid de tillfällen där kolleger uppmärksammat sjuksköterskans brister hade hon alltid lyckats vända på resonemanget så att den som påtalade bristen blev osäker.

Kolleger uppmanades rapportera

Efter händelsen med droppet uppmanade chefssjuksköterskan övrig personal att göra avvikelser om sjuksköterskans kompetens, vilket ledde till information om ytterligare sex händelser som skulle ha inträffat tidigare.

Men eftersom de inte gått att styrka med vare sig patientjournaler, tjänsteanteckningar eller annat underlag har Ivo inte kunnat ta ställning till om sjuksköterskan vid dessa tillfällen brast i sin yrkesutövning eller inte.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-25146/2017-9.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida