Utredda fall

Sjuksköterska gav fel råd via telefon

Under flera nätter hade den astmasjuka kvinnan hostat och haft svårt att andas. Via telefonrådgivningen fick hon rådet att avvakta - eftersom det var långa köer på akuten.

23 oktober 2017

I anteckningarna som sjuksköterskan på telefonrådgivningen 1177 gjorde under samtalet med den hostande kvinnan går det att läsa att patienten sex dagar tidigare insjuknat i misstänkt influensa och att hennes tillstånd försämrats kraftigt sedan dess. De senaste tre nätterna hade hon haft svårt att andas och att ligga ner.

Kvinnan, som är multisjuk med bland annat astma och reumatism, hade inte kunnat ta sin medicin och ringde 1177 eftersom hon kände att hon behövde hjälp.

Felaktig bedömning

Sjuksköterskan som tog emot hennes samtal vid tvåtiden på natten får nu kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Trots att patienten beskrivit sina sjukdomar, ett förvärrat sjukdomstillstånd och allmänpåverkan har inte sjuksköterskan uppfattat hennes behov av omedelbar klinisk bedömning och vård.

Sjuksköterskan frågade i stället om kvinnan kunde klara sig hemma under natten för att slippa åka till akuten, där hon riskerade att få vänta i upp emot sex timmar och bli hemskickad eftersom hon inte hade tagit sin medicin.

Hon uppmanade kvinnan att själv återkomma nästa morgon, först då skulle sjuksköterskan kunna boka en jourtid.

Kvinnan hörde av sig igen och fick en tid. Från dagjouren hänvisades hon vidare till sjukhuset där hon blev inlagd på grund av lunginflammation. Då var hon kraftigt allmänpåverkad och hade vätska i lungorna.

Behov ska styra

Ivo anser att sjuksköterskan i telefonrådgivningen brustit i sin bedömning av patientens vårdbehov och att detta fördröjt omhändertagandet av henne. I sitt beslut lyfter den granskande myndigheten också fram att den aktuella händelsen visar hur viktigt det är att patientens behov styr bedömningar – inte hälso- och sjukvårdens uppfattning om rådande tillgång till vård

Diarienummer hos Ivo: 8.2-16817/2016-9

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida