Utredda fall

Sjuksköterska kritiseras för missad livmoderinfektion

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en sjuksköterska för att inte ha gjort en tillräckligt noggrann undersökning av en kvinna som fått hög feber efter kejsarsnitt. Dagen efter fick kvinnan akut vård och antibiotika intravenöst.

Kvinnan sökte vård vid en skånsk vårdcentral nio dagar efter att ha förlösts med kejsarsnitt. Hon hade hög feber och upplevde en stickande värk i magen. Vid undersökningen på vårdcentralen tittade sjuksköterskan endast på såret och såg inga skäl till vidare behandling.

Dagen efter kördes patienten med ambulans till sjukhus. Hon blev inlagd och fick intravenös antibiotikabehandling för infektion i livmodern, endometrit.

Kvinnan anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som nu har granskat fallet. Myndigheten konstaterar att det finns en förhöjd risk för endometrit vid kejsarsnitt och att de typiska symtomen är feber, ömhet över limmodern och illaluktande avslag. En visuell kontroll av operationssåret är i det läget inte tillräckligt.

Ivo anser att sjuksköterskan borde ha kontrollerat vitala parameterar (temperatur, puls och blodtryck) och hänvisat patienten till en läkare för vidare undersökning. Vid ett sådant läkarbesök borde patienten ha fått genomgå en vaginal undersökning, bukstatus och kontroll av blodprover.

Samtidigt visar Ivo:s utredning att det råder olika uppfattning om orsaken till besöket på vårdcentralen. Enligt sjuksköterskans yttrande och vad som framkommer i journalen nämndes inte buksmärtor, men det motsägs av patientens anmälan.

Oavsett hur det ligger till med den saken anser Ivo att hög feber efter ett kejsarsnitt är tillräckligt skäl för en mer noggrann utredning.  Ivo bedömer därför att sjuksköterskans undersökning var bristfällig och inte uppfyller kraven i patientsäkerhetslagen, där det bland annat föreskrivs att vården ska vara sakkunnig och omsorgsfull.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-16253/2017-11

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida