Sjuksköterskan gav anställd morfin

Undersköterskan fick ett njurstensanfall och vädjade om att få smärtstillande.

Undersköterskan på ett av sjukhemmen som sjuksköterskan ansvarade för bad om hjälp. Hon hade fått ett njurstensanfall. Det var i slutet av en tio timmar lång arbetsdag, då sjuksköterskan hade ansvarat för två sjukhem, ett servicehem och ett vårdboende. Hon kontaktade distriktsläkaren som föreslog att undersköterskan skulle söka sig till jourläkarmottagningen eller akutmottagningen. I väntan på läkarbedömningen ordinerade distriktsläkaren suppositorium eller injektion Voltaren.

Men undersköterskan vägrade att åka till akuten. Hon hade redan tagit Diklofenak och kanske något mer läkemedel som inte hade hjälpt och vädjade
i stället till sjuksköterskan. Sjuksköterskan gav då en morfininjektion som hon administrerade intramuskulärt. I förbrukningsjournalen noterade hon att uttaget på 1 ml injektionslösning gällde en anställd med njursten.

Den medicinskt ansvariga sjukskötersk­an anmälde sjuksköterskan till Social­styrelsen som konstaterade att sjuksköterskan inte hade rätt att ordinera läkemedel och i sin tur anmälde henne till Ansvarsnämnden. Att det var ett narkotiskt läkemedel innebar en försvårande omständighet. Enligt distriktsläkaren är morfin dessutom kontraindicerat vid akut njursten, gallsten eller vid oklar diagnos, skrev Socialstyrelsen.

Sjuksköterskan skrev att hon i efterhand inte förstår hur underskötersk­an ville arbeta med sådana smärtor och inte heller hur hon själv kunde agera som hon gjorde – kanske var det vanan att alltid försöka lindra lidande.

Nämnden gav henne en varning och beslutet har vunnit laga kraft (hsan 2006/3689:a1).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida