Sjuksköterskan missade symtom

Patienten fick vänta länge på läkarbedömning trots att symtomen borde ha väckt misstankar om lungemboli.?

Den 63-åriga kvinnan kom med ambulans till sjukhuset efter att under natten ha drabbats av smärtor från bröstryggen på vänster sida.?Patienten skrevs in på kirurgakuten där en undersköterska antecknade i jour­nalen att hon hade ont över rev­benen på vänster sida, svårt att andas och smärta från sin nyligen opererade höft. Morgonen därpå bedömdes kvinnan av kirurgjouren som ansåg att hon skulle flytta till medicin. Medicinjouren konstaterade blodproppar i kärlen i höger och vänster lunga.??

Kvinnan anmälde ansvarig personaltill Ansvarsnämnden och hävdade bland annat att de inte hade följt vårdprogrammet vid misstanke om lung­emboli. Sjuksköterskan såg varken till att hon fick träffa en läkare eller göra någon akut röntgen på 12–14 timmar och hon kunde ha dött, skrev kvinnan. ?

Enligt akutmottagningens prioriteringssystem skulle patienten ha bedömts av läkare inom 60 minuter, men det gjordes först morgonen därpå. På natten tittade en sjuksköterska till kvin­nan men det dokumenterades inte.

Sjuksköterskan noterade inte att patienten hade svårt att andas, däremot att hon hade smärtor, särskilt då hon rörde sig. Vid ett tillfälle tog kvinnan medhavda smärtstillande men det noterades inte i journalen. ?

Även om patienten sorterades fel borde sjuksköterskan ha reagerat vid sina samtal med henne, skriver nämnden i sitt beslut, särskilt utifrån uppgifterna om operationen och att hon inte hade något trauma mot bröstkorgen. En anamnes på nyligen genomförd höft­operation i kombination med andningskorrelerade bröstsmärtor bör genast väcka misstanke om lungemboli eftersom en fördröjning av diagnos kan vara livshotande. Hon borde ha diskuterat patienten med jourhavande läkare även om läkaren var hårt belastad, skriver nämnden. Enligt en avvikelserapport fanns det vid 23-tiden 14 patienter som inte hade bedömts av läkare, flera av dem med högre prioritet än 63-åringen. Läkaren borde ha kontaktat bakjouren för att få hjälp när patienten inte fick någon läkarbedömning inom en timme. ?

Både läkaren och sjuksköterskan gjorde fel men ursäktas av nämnden eftersom mottagningens rutiner för omhändertagande av patienter vid hög arbetsbelastning var bristfälliga (hsan 2008/4183:a2).?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida