Spädbarn dog efter en rad misstag på Gävle sjukhus

Med ett bättre omhändertagande kunde barnet ha överlevt. Nu lex Maria-anmäls det tragiska dödsfallet.

– Att förlora ett barn är en tragedi som inte kan beskrivas i ord. Vi känner starkt med föräldrarna i deras sorg. Det går inte att utesluta att barnet med ett mer optimalt omhändertagande eventuellt hade överlevt, säger John Mälstam, chefsläkare vid division operation på Gävle sjukhus.

I dag lämnar han in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Det var i somras som föräldrarna kom med sitt knappt ettåriga barn till akuten vid Gävle sjukhus. Barnet hade kräkningar och fick knappt i sig någon vätska. Barnet bedömdes av en sjuksköterska och blev hemskickat med allmänna råd om vätskeersättning. Ingen medicinsk bedömning gjordes och besöket blev inte heller dokumenterat.

Nästa dag var barnet fortfarande lika dåligt, men när föräldrarna ringde fick de fortfarande bara allmänna råd. Tillståndet försämrades och under kvällen åkte föräldrarna på nytt till akuten där en barnläkare bedömde att barnet var svårt sjukt.

Då påbörjades behandlingen, men på grund av en serie misstag och vad som anges som kommunikationsproblem avled barnet i väntan på en plats på intensivvårdsavdelning. Enligt sjukhusets händelsebeskrivning dog barnet på grund av en cirkulationskollaps, men någon närmare orsak till dödsfallet har inte fastställts eftersom ingen obduktion gjordes.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida