Spruträdd hade leukemi

På vårdcentralen såg man ingen anledning att ta blodprov.

18 augusti 2014

Flickan hade tappat matlusten och var nedstämd. Tidigare hade hon haft dåliga blodvärden. Behandlingshemmet hon bodde på kontaktade därför vårdcentralen på Gotland för att få en läkartid så snabbt som möjligt.

Men inga prover togs under besöket eftersom flickan var rädd för sprutor och läkaren inte såg ”någon aktuell anledning”.

Flickan blev dock allt sämre och en tid senare sökte hon vård på Visby lasarett. Hon hade gått ner fyra kilo på en månad, var andfådd, hade nattliga svettningar och hjärtklappning.

Flickan transporterades vidare till Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm där hon fick diagnosen akut lymfatisk leukemi, enligt en lex Maria-anmälan som gjorts av Region Gotland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida