Teamarbete ska lösa akutens kris på Lunds universitetssjukhus

Teamarbete ska lösa akutens kris på Lunds universitetssjukhus
Akutmottagningen på Lunds universitetssjukhus ska öka patientsäkerheten. Arkivbild: Anders Olsson

Tuff omorganisation efter Ivos hot om stängning. Nytt arbetssätt ska korta väntetiderna.

Krisen på akuten vid Skånes universitetssjukhus i Lund är långvarig. Patienterna får vänta och personalen går på knä.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, hotade tidigare i höst med att stänga mottagningen på grund av brister i patientsäkerheten. Vid sin senaste inspektion ställde myndigheten tre krav: kortare tid i väntrummet, snabbare bedömning av en läkare samt att svårt sjuka patienter måste få tillsyn oftare.

Medicinsk bedömning

Sjukhusets ledning presenterar i dag sina förslag till lösningar för myndigheten. Förbättrat teamarbete ska göra att patienterna får medicinsk bedömning snabbare. Indelningen i team med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, ska också förkorta väntetiderna och öka tillsynen, enligt klinikledningen.

–Det här är en radikal förändring av arbetssättet, och en process som ska finslipas och förbättras. Men redan nu ser vi förbättringar för patienterna, säger Eva Thorén Todoulos, divisionschef på sjukhuset.

Personalförstärkningar

Förutom det nya arbetssättet har flera specialistläkare och sjuksköterskor rekryterats och chefstrukturen ändrats.

Omorganisationen har gått fort och pressats fram menar Malin Fagrell, Vårdförbundets förtroendevalda på Lunds akutmottagning.

–Det har kostat mycket på vår hälsa. Det har varit riktigt tufft för personalen. Vi har haft kontinuerliga krismöten med klinikledningen. Nu ska enhetscheferna ha samtal med varje medarbetare om vilken stöttning och hjälp som behövs. Tanken med förändringen har varit god, men det krävs att man har kompetent personal. Vi har fortfarande många nya, speciellt bland läkarna, där flera är hyrläkare.

Ansvar för arbetsmiljön

Krisen på akutmottagningen har pågått i två år och kliniken har fått häftig kritik både från Arbetsmiljöverket och Ivo.

–Nu återstår att se om förändringen gör att man kan komma ifrån den höga personalomsättningen. Det har tagit onödigt lång tid att stärka upp akuten. Synd att det ska behövas att statliga verk ställer ultimatum innan förändringen kommer. Ledningen för sjukhuset har ju ansvar för både patientsäkerhet och arbetsmiljö, de borde tagit oss på allvar tidigare när vi slog larm, säger Mats Runsten, avdelningsordförande i Vårdförbundet Skåne.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida