Utredda fall

Sjuksköterska får kritik för tvångsinjicering vid avvisningar

Sjuksköterskan följde inte lagen när två personer som var på väg att avvisas från Sverige tvångsinjicerades med lugnande medel för sin ångest, konstaterar Ivo i ett nytt beslut.

För några år sedan var det stor uppmärksamhet i medierna kring sex tumultartade avvisningar som skedde mellan 2011 och 2012, då en sjuksköterska och en läkare misstänktes för att ha tagit till otillåtna tvångsåtgärder för att lugna våldsamma, ångestfyllda människor som var på väg att avvisas med flyg från Sverige.

När detta uppmärksammades väcktes åtal mot sjuksköterskan och läkaren, men ärendet lades ner i brist på bevis. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har nu på eget initiativ tittat närmare på sjukvårdspersonalen agerade.

Inget samtycke

I sitt beslut kritiserar Ivo sjuksköterskan för att vid de omskrivna avvisningsresorna ha tagit till tvångsåtgärder utan stöd av lagen vid två tillfällen.

Vid det första tillfället uppstod tumult ombord på planet strax innan start, enligt patientjournalen. Sjuksköterskan erbjöd då en hotfull och aggressiv person som inte ville sitta ner en lugnande tablett, men nådde inte fram i diskussionen och gav i stället en injektion av det lugnande medlet Stesolid.

Vid det andra kritiserade tillfället började en person som skulle avvisas bete sig aggressivt, sparka och slå, vid säkerhetskontrollen. Sjuksköterskan försökte enligt patientjournalen övertala personen att ta sig egen medicin för att dämpa sin oro och ångest. Men när det inte lyckas gavs i stället 10 milligram Stesolid.

Kriminalvården ska granskas

Enligt Ivos bedömning framgår det tydligt att patienterna i de här två fallen inte samtyckt till injektionerna. I de andra fyra uppmärksammade fallen av tvångsinjicering går det däremot inte att utesluta att sjuksköterskan fått samtycke från patienterna eller haft annat lagstöd eftersom flygplanet varit i luften, enligt Ivo.

Men i samtliga sex fall av tvångsinjicering kritiseras sjuksköterskan för bristande journalföring. Ivo skriver också i sitt beslut att myndigheten kommer att öppna ett nytt ärende för att granska kriminalvårdens rutiner vid avvisningsresor.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-32594/2014-27

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida