Vill se lagändring för klagomål mot vården

Vill se lagändring för klagomål mot vården
Den före detta sjuksköterskan och numera generaldirektören för Inspektionen för vård och omsorg, Gunilla Hulth-Backlund, vill att lagen vad gäller hanteringen av enskildas klagomål ändras. Arkivbild: TLV

Den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg har börjat beta av den ärvda högen med klagomål. Men för att klara hanteringen behövs en lagändring, anser chefen. 

När den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, den 1 juni fick ärva ansvaret för enskildas klagomål fanns 6 300 outredda ärenden. Högen ackumulerades efter att den nya patientsäkerhetslagen började gälla den 1 januari 2011.

Då var det Socialstyrelsen som fick uppdrag att inte bara ha tillsyn över vården utan också utreda klagomål. Det straffande synsättet från tiden med Hälso- och sjukvårdens ansvarnämnd byttes mot händelseutredningar för att i stället förebygga systematiska fel. Men klagomålen strömmade in i allt högre takt och myndigheten hann inte med att utreda allt.

Särskild enhet för gamla fall

Sedan IVO tog över klagomålsärendena har besluten pumpats ut i snabb takt, kan Vårdfokus konstatera. Men exakt hur många beslut som avgjorts under de första sex veckorna vet inte Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör på IVO.

– Vi har sett över rutinerna för handläggningen. Alla gamla ärenden utreds av en särskild enhet i Stockholm. Samtidigt sköts från och med i våras alla nya klagomål av den region där händelsen har ägt rum. Men jag kan inte säga hur långt vi har kommit ännu, säger hon till Vårdfokus.

Måste få prioritera

Enheten har fått 1,5 år på sig att ta itu med de gamla ärendena. Samtidigt tickar hela tiden nya in. För att gå i land med uppdraget anser Gunilla Hulth-Backlund att lagen måste ändras.

Problemet i dag menar hon är att myndigheten inte tillåts prioritera anmälningarna. Bortsett från rena bemötandefrågor, där det finns möjlighet att avslå, måste allt utredas. Dessutom har IVO ärvt den gamla tillsynsenhetens it-system som inte klarar av att kategorisera ärendena på ett önskvärt sätt.

– Trots att ärendena har olika dignitet och är mer eller mindre allvarliga måste allt gås igenom. Vi önskar att vi kunde prioritera de fall som är mest allvarliga, säger Gunilla Hulth-Backlund.

Diskuterar ändring

Diskussioner om en ny lagstiftning som tillåter prioriteringar har därför inletts med socialdepartementet, en diskussion som ska fortsättas i höst. Men för Gunilla Hulth-Backlund handlar det inte bara om att bli av med ärenden. Det är lika viktigt att ta till vara på kunskapen som finns gömd bland alla gamla papper och dokument.

– Min uppfattning är att tillsyn och granskning inte bara är ett mål i sig. Det ska också bidra till att förbättra vården. I de här så kallade högarna finns väldigt mycket kunskap och information. Kunskap som vi på ett strukturellt och bra sätt vill återkoppla till verksamheterna, säger hon.

Planerar rapporter

Under hösten planerar IVO att ge ut ett antal granskande rapporter kring olika delar av vården. Att få dra i gång myndigheten under sommarmånaderna är Gunilla Hulth-Backlund nöjd med.

– Det är en lugnare fas nu. Riksdagen är stängd och politikerna håller sig relativt lugna. Det ger oss mer tid att komma i gång, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida