”Arbetsgivarens ljusa beskrivning av ekonomin känns inte igen av medlemmarna”

”Arbetsgivarens ljusa beskrivning av ekonomin känns inte igen av medlemmarna”
Har vården sparat för mycket? undrar Vårdeförbundets ordförande Anna-Karin Eklund. Foto: Cecilia Larsson

Resurstillskotten har gjort att man kunnat värna personalen och kvaliteten i verksamheterna, skriver Anders Knape, ordförande för arbetsgivarorganisationen SKL på DN Debatt i dag. Det är knappast en bild som våra medlemmar känner igen sig i, kommenterar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

”De goda resultaten ger kommuner och landsting möjligheter att utveckla välfärden”, skriver Anders Knape på DN debatt i dag. Han menar att kommuner, landsting och regioner har fått kraftfulla statliga resurstillskott som de har förvaltat så väl att det nu finns möjligheter att nyanställa inom skola, vård och omsorg.

– Jag tycker självklart det är viktigt med en ekonomi i balans, men om nu resultaten plötsligt är så goda kan man fråga sig om det inte har sparats för mycket tidigare, kontrar Anna-Karin Eklund.

Resurstillskotten har gjort att man kunnat värna personalen och kvaliteten i verksamheterna, skriver Anders Knape.

– Det är knappast en bild som våra medlemmar känner igen sig i, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund. De har sett stora besparingar och nerskärningar genomföras och det har verkligen trummats in att det är kris och att stora besparingar behövs.

Personal går på knäna

Vårdfokus har också upprepade gånger skrivit om personal som går på knäna, som sett hur organisationer slimmats och arbetsscheman blivit tajtare. Inte bara den egna arbetssituationen, utan också patientsäkerheten, har ifrågasatts.

– Tidigare har SKL själva presenterat den ena dystrare prognosen efter den andra. Bara för något år sedan fick vi höra att de kanske inte ens hade råd att behålla vårt avtal med ett lägsta lönelyft på 2 procent, säger Anna-Karin Eklund.

Var är sjuksköterskorna?

I debattartikeln skriver Anders Knape att det nu finns utrymme att anställa fler lärare, undersköterskor och läkare. Anna-Karin Eklund förutsätter att han även har i tanken fler nödvändiga kunskaper i vården.

– Det behövs fler specialistutbildade sjuksköterskor inom till exempel äldrevården. Dessutom måste våra medlemmars kunskap värderas högre och användas bättre än vad som görs i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida