Efterlyste fler specialistsjuksköterskor i äldrevården

Efterlyste fler specialistsjuksköterskor i äldrevården
Pia Arndorff vill se fler specialistutbildade sjuksköterskor i äldrevården. Foto: Anders Olsson

I en hearing om  framtidens äldreomsorg  i dag slogs fast att det behövs mer personal för att de gamla ska få en värdig vård. Men det räcker inte. Det behövs personal med specialistutbildning också. I dag finns bara 500 sjuksköterskor i hela landet som är specialiserade på vård av äldre.

Äldrevården debatteras just nu ivrigt. Vad är god kvalitet i vården och vad behövs för att uppnå det? Oavsett om vården bedrivs i privat eller offentlig regi är det kommunernas ansvar att garantera de äldre en värdig vård.

I dag arrangerade Vårdföretagarna, arbetsgivarorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, en hearing om kvaliteten i framtidens äldreomsorg. I panelen fanns bland andraVårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff och Kommunals ordförande Anneli Nordström.

Flera debattörer kom in på att politikerna brister i sitt ansvar för kvaliteten i vården. De poängterade att de som beställer vård måste kunna definiera vad som är god kvalitet och ställa rätt frågor för att försäkra sig om att vården håller måttet. Kunskapen när det gäller upphandling brister på många håll, ansåg de.

”Lyssna på de som är på golvet” 

Pia Arndorff från Vårdförbundet frågade sig varför inte politiker och andra beslutsfattare lyssnar på dem som arbetar i verksamheten.

– Vid upphandlingar måste personal från verksamheten vara med så att rätt kriterier för vad som är kvalitet kommer med. Det är synd att man inte lyssnar på dem som har kunskap om vad som behövs för att kunna bedriva en god och säker vård, sa hon.

Pia Arndorff framhöll att en god och säker vård dessutom förutsätter hög kompetens hos dem som arbetar inom äldrevården. Eftersom många av patienterna, eller brukarna, är svårt sjuka behövs fler sjuksköterskor – men det räcker inte, enligt Pia Arndorff, som anser att det behövs fler specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården.

Stor specialistbrist

Det råder brist på specialistsjuksköterskor och inom äldrevården är bristen särskilt stor. I hela landet finns bara 500 sjuksköterskor som har specialistutbildningen vård av äldre.

– Kommunerna har inte identifierat vad de behöver för kompetens och hur den ska användas. Inom äldrevården behövs både distriktssköterskor, sjuksköterskor med specialistutbildningen vård och äldre och psykiatrisjuksköterskor. Och vad är det som säger att inte en gammal kvinna kan behöva en barnmorska, sa Pia Arndorff.

Vittnade om tidsbrist

Kommunals ordförande Anneli Nordström berättade att hon minst en gång i veckan träffar  medlemmar som arbetar inom äldreomsorgen,  för att höra deras beskrivning av arbetet. En sak har hon fått klart för sig: det saknas tid.

– Det är tiden som är skillnaden mellan om man kan sitta bredvid Bertil 92 och småprata medan han klär på sig och ge honom en hjälpande hand när det behövs, eller om man så snabbt som möjligt drar på honom kläderna, sa hon.

Sabina Wikgren Orstam från arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, höll inte riktigt med. Det handlar inte bara om resurser utan också om hur de används, menar hon.

– Resurserna har inte minskat de senaste åren, och det finns många ställen inom äldreomsorgen där det fungerar bra.

Sabina Wikgren Orstam berättade om de öppna jämförelser som visar gemensamma nämnare för de kommuner som har en god kvalitet på sin omsorg.

– Det finns ett antal framgångsfaktorer där sambandet mellan resurser och kvalitet inte är alldeles givet. Till exempel förmågan att sätta individens behov i fokus, att skapa delaktighet, att ha en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän och att samarbeta med landsting och mellan kommungränserna, sa hon.

Anneli Nordström tycker att det tyder på en viss cynism att påstå att resurserna inte har minskat, utan att sätta det i förhållande till det ökande antalet äldre och att allt fler svårt multisjuka äldre i dag vårdas hemma i stället för, som tidigare, på sjukhus.

”Kränkande”

– Det är nästan kränkande för våra medlemmar att få höra att det inte handlar om resurser utan om hur man använder sin tid. De flesta av våra medlemmar arbetar inom vården för att de älskar att arbeta med äldre, men vi tycker att deras empati exploateras. Bemanningen inom äldreomsorgen är för låg och kommunerna satsar för lite för att de gamla ska få en värdig vård, sa  hon.

Hon fick medhåll av Stina-Clara Hjulström, ordförande i Demensförbundet.

– År 2003 gjorde vi en enkätundersökning bland våra medlemmar där vi ställde frågan om det behövdes mer personal inom äldrevården. Tre av tio svarade ja. När vi ställde samma fråga i år var det sju av tio som svarade ja, berättade hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida