Ekonomi

Ekonomi

Sjukt hus. Globala miljard­svindlerier — från Lesotho ?till Nya Karolinska?Henrik Ennart ?& Fredrik Mellgren?Ordfront 2016www.ordfront.se?

2 november 2016

Nya Karolinska sjukhuset är ett av världens dyraste sjukhusbyggen. Journalisterna Henrik Ennart och Fredrik Mellgren beskriver detaljerat den ljusskygga politiska processen bakom besluten och den kostsamma finansieringen. Den sker genom ett så kallat OPS-upplägg (offentlig-privat samverkan) som länge har ifrågasatts i andra länder. Privata aktörer lånar ut pengar och får rätt att underhålla fastigheterna i upp till 40 år i ett slags leasingavtal. På så sätt blir lånet många gånger dyrare än om landstinget själv hade tagit det. Enligt författarna kommer Nya Karolinska att kosta skattebetalarna 65 miljarder kronor fram till år 2040.?

En stor del av boken ägnas åt den obefintliga konkurrensen vid upphandlingen och hur landstingspolitikerna helt låtit sig styras av affärsdrivande företag och konsulter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida