EKONOMI. Satsning på kommunerna välkomnas

30 april 2009

Vårdförbundet välkomnar satsningen på kommunsektorn i vårpropositionen, totalt 17 miljarder kronor under 2010 till 2012, men varnar samtidigt för att det inte bara handlar om att klara ut den akuta kris som nu råder. Förbundet efterlyser ett mer långsiktigt och strategiskt tänkande kring hur välfärdens resurser ska kunna användas på bästa sätt. Inte minst för att kunna förändra värderingen av de yrkesgrupper som Vårdförbundet representerar, skriver ordförande Anna-Karin Eklund på förbundets hemsida.

www.vardforbundet.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida