Facklig protest mot besparingarna i Borås

Vårdförbundet och fem andra fackförbund gör gemensam sak och demonstrerar i dag, torsdag, mot besparingarna i Borås.

– Vi kanske kan få allmänheten att vakna upp och se vad som händer, säger Gunilla Jacobsson, Vårdförbundets samordnare i Borås Stad.

Fel vid medicindelning, fel vid vaccinering, missade sår och sammantaget fler avvikelser i både äldreomsorgen och inom skolhälsovården är tänkbara konsekvenser om Borås stad får igenom sina sparbeting, anser hon.

– Man har skurit i omsorgen i tio år och vi har redan en tight organisation. Som jag ser det är det inte mycket mer man kan göra.

Slår hårt mot skolan

Som så många andra kommuner tvingas nu Borås stad dra åt svångremmen för att hantera minskade skatteintäkter till följd av finanskrisen. Skolan är den verksamhet som kommer att drabbas mest även om alla kommunala förvaltningar tvingas spara, anser Gunilla Jacobsson.

Vårdförbundets medlemmar drabbas indirekt om sparförslagen går igenom och Kommunalansluten personal inom äldreomsorgen tvingas gå, vilket resulterar i ökad arbetsbelastning och stress för den personal som är kvar.

Överskott och tillsvidareanställningar

Men det finns alternativ till den dystra bild som fackförbunden nu varnar för. Borås stad har tidigare gjort bra resultat och enligt Gunilla Jacobsson finns det resurser kvar.

– Man har pengar som man inte gjort sig av med på grund av balanskraven. Nu hoppas vi att regeringen släpper på kraven så att kommunen kan ta lite av pengarna från skattkistan när det är dåliga tider.

Hon anser att en annan möjlig lösning på de ekonomiska problemen är att satsa mer på tillsvidareanställningar i stället för timanställningar inom äldreomsorgen och skolan.

”Tryck på politikerna” 

Företrädare för de sex fackförbunden har under dagen delat ut flygblad till boråsarna där de uppmanas att delta i demonstrationen och man räknar med en uppslutning på minst ett par hundra personer.

– Allmänheten måste se vem och vad som drabbas av nedskärningarna. Det är de som kan sätta det största trycket på politikerna, säger Gunilla Jacobsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida