Inledaren

Det är skillnad på patienter i beslutsfattares planer och strategier och på riktiga patienter. De senare, de finns i verkligheten och kräver vård.?

En chefläkare i min närhet för rätt många år sedan brukade luttrat sucka när politiska beslut och neddragningar kom på tal: »Ja, ja vården brukar fungera ändå, vad de än hittar på.«?

Frågan är om han skulle sagt samma sak i dag. Det han kunde uttrycka då var kanske det som saknas nu – att det fanns luft i verksamheten där man kunde parera olika belastningar på vården.?

I sommar har larmen duggat tätt om överbeläggningar, hårt belastade akutmottagningar och slutkörd personal. På flera ställen har Vårdförbundets fackliga företrädaretvingats vända sig till Arbetsmiljöverket och begära att myndigheten undersöker om arbetsgivaren bryter mot arbetsmiljölagen.?

Näl, Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan, är ett av de sjukhus där personalen på akutmottagningen tröttnat. När akuten i Uddevalla stängdes och verksamheten koncentrerades till Näl, fanns planer på hur många patienter som beräknades uppsöka akuten. Men patienterna på papperet och patienterna i verkligheten var alltså två skilda saker. Näl-akuten måste därför ta emot långt fler besökande än planerat, något som naturligtvis accentueras under sommarmånaderna när Västkust-turismen ökar folkmängden. ?Politikerna verkar i sina uttalanden vara överraskade över att kartan inte stämmer med verkligheten och talar om att omorganisationer måste ske. Kanske blir det med Arbetsmiljöverkets vite som extra påtryckning.?

Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen har gemensamt gjort inspektioner i akutsjukvården under sommaren, där det rapporterats om överbeläggningar och stressad personal (läs mer på sidan 12).?

Även i sommarplaneringen verkar skillnaden mellan planerade och verkliga patienter överraska beslutsfattare. Hela strategin för sommarens neddragningar bygger ju på att folk håller sig friska och att planerade operationer ställs in. Men det kanske är en föråldrad strategi? Med den slimmade vård som skapats efter alla år av neddragningar kanske inte ekvationen går ihop som den gjorde förr??

För uppenbarligen finns patienterna i verkligheten. Även om vårdplatser dras ner så kommer patienterna, och hamnar i stället i korridorer och på andra avdelningar än där de hör hemma. Med sämre patientsäkerhet som följd.??

Är det inte dags att se över hela strategin för vårdens Sommar-Sverige? Och skapa planer som bygger på de verkliga vårdbehoven och samhällets totala resurser för vård, inte bara akutsjukhusen utan även primärvård och äldrevård.?Och dessutom, involvera de mest kunniga, de som ska göra jobbet, i planeringen!?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida