Karolinska. Stopp för hyrpersonal ska lösa krisen

Karolinska. Stopp för hyrpersonal ska lösa krisen
Biträdande sjukhusdirektör Mikael Forss och sjukhusdirektör Melvin Samsom är förvissade om att sjukhuset klarar krisen. Foto: Maria Ejd

Svårigheten att behålla personal en viktig förklaring till universitetssjukhuset gigantiska underskott.

När Karolinska universitetssjukhusets ledning i dag bjöd in till pressträff erkände biträdande sjukhusdirektören Mikael Forss att kostnadskrisen beror på svårigheter att behålla personal, som i sin tur har lett till minskat antal vårdplatser. Hyrpersonalen som blev lösningen har tärt på budgeten. Nu är det stopp för sådant.

Karolinskas underskott ligger på 561 miljoner kronor. Den nya sjukhusdirektören, Melvin Samsom, sa att hela västvärlden är drabbad av en sjukvårdskris.

– Vi har byggt utmärkta sjukvårdssystem som har hållit hög kvalitet i 30 år. Problemet är att de inte håller längre. Vi står inför allvarliga problem och det är inget utmärkande för Karolinska universitetssjukhuset.

Ersätter hyrpersonalen

Tre åtgärder som ska minska kostnaderna lyftes fram: hyrpersonal ersätts med egen personal. Kliniker som har färre patienter på grund av vårdvalet drar ner på resurserna. Läkemedelshanteringen effektiviseras.

Trots krisen säger sig ledningen vara fylld av tillförsikt om att utvecklingen kan vändas.

– Det går att utföra vård till en lägre kostnad än i dag. Sex av sju divisioner måste spara, men inga förslag som hotar patientsäkerheten godkänns, sa Mikael Forss.

På frågan om inte ett stopp av hyrpersonal kan göra att den egna personalens arbetsmiljö blir ännu mer pressad svarade han att det görs i kontrollerad form och med en gradvis anpassning.

Mer samarbete

Onkologen är en av de kliniker som är hårdast drabbad av sparbetinget. Verksamhetschefen Annelie Liljegren berättade att krisen har lett till återkommande möten med första linjens chefer och mer samarbete mellan enheterna.

– Om det ser illa ut på någon avdelning omfördelar vi resurserna, sa hon.

”Släcker bränder”

Vårdförbundets förtroendevalda på Karolinska universitetssjukhuset känner sig inte lika trygga som ledningen.

– Onkologens mottagningssjuksköterskor talar om att släcka bränder sedan de har blivit färre i och med att personal styrs om till vårdavdelningarna. Och sjuksköterskor på en avdelning som måste arbeta på en annan är inte lika positiva som ledningen. De känner sig som brickor i ett spel och är otrygga eftersom olika avdelningar har olika patientkategorier, säger skyddsombudet Ann Danielsson.

Hennes bild är att allt fler medlemmar säger upp sig för att de inte vågar hoppas på att det ska blir bättre.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida