Mindre pengar till vården

Mindre pengar till vården
Magdalena Andersson (S) och Anna Kinberg Batra (M) under gårdagens budgetdebatt i riksdagen. Foto: TT

När regeringens budget föll i går försvann de extra miljonerna till förlossningsvården — bland annat.

I går röstades regeringens budget ner av riksdagen och Alliansens budgetförslag fick i stället flest röster. Senare meddelade statsminiser Stefan Löfven att han kommer att utlysa nyval.

Nya snävare ramar

Oavsett vad resultatet blir i extravalet i mars är det den framröstade budgeten – alltså Alliansens – som kommer att gälla under 2015. I alla fall de givna ramarna per utgiftsområde. Och när det gäller vården har Alliansen en snävare budget än den regeringen föreslog.

Här är exempel på rödgröna satsningar som riksdagen röstade nej till:

  • 400 miljoner kronor till förlossningsvården.
  • Två miljarder per år för att öka bemanningen i äldreomsorgen.
  • Fler utbildningsplatser än i dag: 1625 helårsstudenter på sjuksköterskeprogrammet fram till 2018, 600 platser på specialistutbildningarna, 375 platser på barnmorskeutbildningarna.

Cancersatsningen kvar

I både regeringens och Alliansens budgetförslag fanns en satsning på 500 miljoner kronor för att öka tillgängligheten i cancervården.

Även den budgeten som riksdagen sade ja till innehåller fler utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor och barnmorskor, men det är oklart hur stor den satsningen kommer att bli.

Här är andra exempel på föreslagna vårdsatsningar i Alliansens genomröstade budget:

  • 450 miljoner kronor för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar.
  • Ett prestationsbaserat stimulansbidrag till landsting och kommuner som lyckas samverka och på så sätt förbättra vården och omsorgen av äldre.

Oklart läge

Hur regeringen och riksdagen kommer att fördela vårdens resurser, inom de budgetramar som riksdagen fattat beslut om, är svårt att säga nu. Riksdagen kommer att få ta ställning till ett utgiftsområde i taget.

– Det är ännu för tidigt att säga vilka konsekvenser detta får för kommuner och landsting. Just nu analyserar vi den beslutade budgeten. Vi får återkomma så snart vi kan med mer information, säger Bettina Kashefi, chefekonom på SKL, Sveriges kommuner och landsting, i ett pressmeddelande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida